list-opad

Listopad 29, 2011 § Dodaj komentarz

takie dni, które w rozliczeniu końcowym będzie się tracić podwójnie.

Reklamy

wracanie

Listopad 25, 2011 § Dodaj komentarz

do początku; na początku było słowo.
na końcu była martwa cisza:
wyssano znaczenia do szpiku kości (atramentu?)
sparaliżowano.
a potem
z-mart-chwytanie słów:

s-para-liżowano.
parą
z ciepła podwójnego.

 

 
(ostatnio łatwiej odnajduję się w połamanym piśmie, ale jeśli lubicie p i s a ć, i pisać nie metajęzykowo – nie, nie idźcie na filologię)

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Listopad, 2011 at bywam duchem.